Lại đổ chất thải xuống biển!

Kính mời quý bạn xem bài: Lo ngại về nhà máy xin đổ chất thải xuống biển Bình Thuận by VOA 03.11.2016
nha-may-nhiet-dien-vinh-tan
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân (Ảnh: Facebook Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân)

Thương cho vùng biển Việt Nam!
Hết Formosa tới Vĩnh Tân làm càng
Cọng đưa lũ giặc Tàu sang
Giết dân bằng triệt môi trường biển ta!
Ai yêu gấm vóc sơn hà
Cùng dân gìn giữ nước nhà Việt Nam
Đứng lên ơi hỡi dân Nam
Xin đừng vô cảm nhà tan nước tàn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 03, 2016 2330 EST