Dân Chết Nước Mất Khi Formosa Còn Tại Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Nhân dân Việt Nam rồi sẽ ra sao nếu Formosa vẫn còn tồn tại? by Lư Văn Bảy (Danlambao) 02.11.2016
liet-formosa-danlambao
Bom Formosa trên lung dân Việt

Formosa mới vào hoạt động
Miền Trung ta chấn động môi trường
Đồng bào ơi chớ coi thường
Càng lâu càng khó vô phương phục hồi
Formosa còn thôi rồi đất nước
Dân Việt ta chết trước nước sau
Ngàn năm di hận nỗi sầu
Nước Nam xóa sổ thành Tàu An Nam
Hỡi toàn dân Việt Nam yêu nước
Hãy đứng lên chận bước Tàu Đài
Tương lai Nước Việt lâu dài
Là do Dân Việt ra tài cứu nguy.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 02, 2016 2030 EST