Toàn Dân Chống Tàu Giữ Nước

Kính mời quý bạn xem bài: Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ thăm Việt Nam by VOA Tiếng Việt 28.10.2016
Đô đốc Harry Harris.png
Đô đốc Harry Harris trong một buổi điều trần tại Thượng viện, ngày 23 tháng 02 năm 2016.

Tuần trước, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh phát biểu sau buổi gặp mặt với trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Cara Amercrombie tại Hà Nội, nói Việt Nam sẽ ủng hộ “việc Mỹ can dự vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương càng lâu bền càng tốt miễn là việc can dự này đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng.”

Hơn bốn mươi năm trước đây VC đừng đánh cho Mỹ cút thì ngày nay đâu cần phải nói những lời lấy lòng Mỹ như thế này. Tuy nhiên, bảo vệ đất nước và chủ quyền biển đảo là bổn phận và nhiệm vụ của Việt Nam chứ không thể trông chờ vào ngoại bang.

Đồng bào ơi! Đứng lên chống cộng
Diệt hán nô thân cọng sản Tàu
Toàn dân sát cánh bên nhau
Một lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 28, 2016 2200 EST