Nghệ Tĩnh Bình Trị Thiên Vùng Lên

Kính mời quý bạn xem và nghe:

Biểu Tình Lớn tại Kỷ Anh Hà Tĩnh mới nhất 2016 – biggest protest in Ha Tinh Vietnam
Với hơn 600 xe gắn máy Sáng 24 10 nhân dân t-xã Kỳ Anh hành trình tiếp tục kiện Formosa đòi công lý
Hành trình đi khiếu kiện Formosa bị thất bại “người khiếu kiện” bị đánh !!!

Formosa chính là quân giặc
Diệt môi trường sinh hoạt ngư dân
Dân ta muốn được sinh tồn
Đứng lên đuổi giặc mới còn tương lai
Cuộc chiến này lâu dài gian khó
Không vì giặc mạnh có lắm tiền
Tượng Hồ nặng ký tặng riêng
Nên chi đảng cọng ưu tiên đầu hàng
Toàn dân cùng đập tan đảng cọng
Cứu Việt Nam thoát cọng sản Tàu
Đứng lên già trẻ cùng nhau
Quyết lòng giữ nước ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 27, 2016 0000 EST