THẮC MẮC BIẾT HỎI AI?

1- Giáo sư tiến sĩ thì đông
Không bằng sáng chế vì không tìm tòi
2- Bởi vì thủ tục đầu tiên
Sinh viên tốt nghiệp không tiền hiến dâng
3- Du khách chỉ đến một lần
Đón chào thô lỗ ai cần trở lui?
4- Thị trường định hướng ra đời
Bám đuôi Tàu chệt con trời Bắc phương
5- Việt Nam báo chí truyền thông
Chỉ là báo đảng nên không rõ ràng
6- Nhân viên nhà nước vì dân
Ăn lương thì nuốt dân cần thì không
7- Công an phú Trọng nằm trong
Bắt nghe lời đảng một lòng hại dân
8- Sống trung với đảng hết lòng
Chết thì Tổ quốc ghi công làm cầy
9- Huân chương kháng chiến chống Tàu
Chữ vàng bốn tốt tiền Tàu xoá tan
10- Dân bầu đảng cử rộn ràng
Là màn dân chủ trình làng thế gian
11- Ở Nga xã hội tan hàng
Việt Trung chưa rớt vì dân quá hiền
12- Dân không dựng tượng cho nên
Vui mừng khi thấy lại nền đất xưa
13- Ông Hồ tư tưởng có thừa
Đó là bán nước lại vừa buôn dân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 23, 2016 0845 EST

www.vietnamexodus.info

Chú Tễu(facebook)|Trần Thị Lam

Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào vể màu cờ sắc áo, đã từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi:

View original post 354 more words