20-10-2016: KHÁNG THƯ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM: BÁC BỎ HOÀN TOÀN LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Gọi là “Kháng Thư” tức thư phản đối thì phải được gửi đến cho đối tượng bị phản đối là Quốc Hội Việt Nam mới đúng.
Ba đơn vị nhận kháng thư này không làm gì được bọn Việt cọng tay sai bán nước.
1. Đơn vị thứ nhất là người dân quốc nội thì phần lo cuộc sống phần bị công an và côn đồ Việt cọng đàn áp và thiếu lãnh đạo nên chưa kết thành một khối để đứng lên làm cách mạng lật đổ tà quyền cọng sản; người dân hải ngoại thì phân hóa và chia rẻ và mất niềm tin sau khi bị Mặt Trận và Việt Tân Ma lừa đảo với kháng chiến ma và các chính phủ lưu vong đối lập dõm nên mất lòng tin khi có ai đó phất lên ngọn cờ chống cọng cứu nước.
2. Đơn vị thứ hai là các lãnh đạo tôn giáo thì cũng đang bận tỉnh tu hay sợ bị đàn áp nên miệng kêu gọi người dân vượt qua sợ hãi mà không bước ra khỏi cửa để hướng dẫn quần chúng thì làm sao có được sóng thần?
3. Đơn vị thứ ba là các hội nhân quyền quốc tế cũng không làm gì được vc vì những nước có ảnh hưởng với vc đều đang làm ăn với vc và điều họ quan tâm là lợi nhuận chứ không phải nhân quyền của người dân Việt.
Do đó kính thỉnh cầu Quý Ngài trong Hội Đồng Liên Tôn nên gửi kháng thư đến thẳng văn phòng chủ tịch quốc hội là Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các dân biểu đai diện cho dân chúng có tín ngưỡng mà Quý Ngài là lãnh đạo tinh thần.
Nói với quốc hội rằng hiến pháp quy định mọi người dân được tự do tín ngưỡng (
Hiến pháp 2013 CHXHCNVN, Điều 24. ) Do đó luật nào trái với hiến pháp thì không được thông qua. Nếu vẫn thông qua thì chính QH chà đạp lên chính mình, và hiện nguyên hình là satan là quỷ dữ tàn hại thân nhân và đồng bào có niềm tin tôn giáo.
Thời phong kiến các tín đồ công giáo đã hy sinh vì niềm tin bị cấm đoán. Thời đệ nhất VNCH dù không bị bách hại, các sư Ấn Quang cũng bị vc giật dây hô hoán bị chính quyền đàn áp, và đã có nhiều người tin thật và tự thiêu để sau cùng được bọn cv hôm nay phong làm anh hùng và xây dựng tượng đài nguy nga mặc cho dân chúng đói rách, đường phố ngập lụt nước mưa! Những phong trào chống quân phiệt, chống Thiệu Kỳ với bàn thờ Phật ra đường trong một thời gian dài. Thế thì tại làm sao hôm nay vc phá chùa Liên Trì và bây giờ ra luật hạn chế quyền tự do tín ngưỡng đã được ghi rõ ràng trong hiến pháp, mà Quý Ngài ra kháng thư lại không gửi thẳng đến cho những người khiến cho Quý Ngài viết kháng thư này?
Thành kính nguyện cầu Phật, Chúa, và các Đấng Thiêng Liêng phò hộ Quý Ngài có được sáng suốt và đoàn kết cùng nhau lãnh đạo tín hữu bảo vệ niềm tin cùng nơi thờ phượng trước sự bách hại của con quỷ vô thần cọng sản.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 22, 2016 2300 EST
1- Hà Tĩnh: Tượng Đức Mẹ bị đập phá, dân vùng dậy đánh đuổi công an

www.vietnamexodus.info

Kính gởi:
– Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước.
– Quý Chức sắc và Tín đồ mọi Tôn giáo tại Việt Nam.
– Quý Cơ quan Nhân quyền Quốc tế.
Trong khóa họp từ ngày 20-10-2016, Quốc hội Cộng sản Việt Nam có thể sẽ phê chuẩn Dự luật Tín ngưỡng Tôn giáo mà Ban Tôn giáo Chính phủ đã phác thảo nhiều lần từ đầu năm 2015 tới nay. Luật này đúc kết kinh nghiệm đối phó với các Giáo hội kể từ Pháp lệnh Tôn giáo năm 2004, nâng cao mức độ cưỡng bức của chính sách đàn áp tôn giáo từ nhà cầm quyền, và đáp ứng mưu đồ kiểm soát chặt hơn đối với các Giáo hội đang ngày càng tích cực đòi hỏi các quyền tự do cho mình và cho Dân.

View original post 1,227 more words