Giúp dân khắc phục lũ lụt kiểu cọng sản

Kính mời quý bạn xem bài: Thím cùng chúng cháu hành quân by Tư Nghèo (Danlambao) 21.10.2016
manh-trong-cuu-lu-lut
Mạnh Trọng Cứu Dân Lũ Lụt Miền Trung

Ngân Quang Phúc Trọng làm hề
Cứu dân lũ lụt vài bì thư sao?
Việc này là của phong trào
Do dân tự phát đồng bào cứu nhau
Nước nhà chính phủ đi đầu
Chuẩn chi ngân sách nhu cầu cứu dân
Mọi người đều được ân cần
Vỗ về thăm hỏi dân cần giúp chi
Sửa nhà, cày cấy, làm gì
Cho vay, cứu trợ, dân thì an vui
Thiên tai nhân hại qua rồi
Góp tay dựng lại tô bồi đẹp hơn
Mới là chính sách vì dân
Mấy bao thư ấy cứu dân mấy người?
Sao không sợ bị chê cười
Mang danh nhà nước cứu người tiền quyên
Tiền dân đóng thuế để nguyên
Phát lương để chúng cầm quyền hại dân?
Toàn dân đứng dậy một lần
Làm cơn lũ quét, sạch sân Ba Đình
Nguyện cầu Quốc Tổ hiển linh
Hộ trì dân Việt ra binh diệt thù
Việt Nam còn mãi ngàn thu
Do dân đoàn kết đuổi Formosa!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 21, 2016 0020 EST
1- Cứu trợ, nhịp cầu nối liền những trái tim
2- Cứu trợ, nhịp cầu nối liền những trái tim Nghe
3- Những người trẻ đi vào tâm lũ miền Trung
4- Xã hội dân sự cứu trợ lũ lụt miền Trung VN
5- Những nóc nhà miền Trung