Khai mở trận chiến cuối cùng !!!

Đứng lên bảo vệ môi trường
Đuổi Formosa cút là thương giống nòi
Đừng nên yên lặng chờ coi
Đồng lòng bảo giặc hãy rời khỏi ngay.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 19, 2016 0000 EST

www.vietnamexodus.info

Sơn Văn Lê(facebook)NGÀY MAI 02.10.2016, NHÂN DÂN KỲ ANH TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỔI FORMOSA. RẤT MONG NHÂN DÂN CẢ NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI NHÂN DÂN MIỀN TRUNG. Sơn Văn Lê(facebook)NGÀY MAI 02.10.2016, NHÂN DÂN KỲ ANH TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỔI FORMOSA. RẤT MONG NHÂN DÂN CẢ NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI NHÂN DÂN MIỀN TRUNG.

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 252 (01-10-2016)
Có thể nói hôm 26 tháng 09 vừa qua là ngày khai mở trận chiến cuối cùng cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Dọn đường gần cho việc này chính là sự kiện hôm 22-09, hơn 1.100 hộ gia đình thuộc giáo xứ Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh –dưới sự hướng dẫn của linh mục quản xứ Trần Đình Lai và sự cố vấn của luật sư Trần Vũ Hải– đã gửi lên Quốc hội và chính phủ Việt Nam đơn yêu cầu trích cho họ 2.000 tỷ trong số 11.500 tỷ mà…

View original post 2,218 more words