TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT: BẢN LÊN TIẾNG

“Bản Lên Tiếng” Thầy gửi cho ai?
Không là nơi nhận lũ tay sai?
Tại sao không ghi tên Phú Trọng?
Cùng dân đứng dậy đuổi Tàu Đài!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 18, 2016 0022 EST

www.vietnamexodus.info

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Chùa Giác Hoa
15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật lịch 2560
Số: 11/HĐĐH/VT/VT

BẢN LÊN TIẾNGvề Môi trường và Nhân quyền Việt Nam ngày càng xuống cấp

Thảm họa môi trường ở bốn tỉnh miền Trung do Formosa gây ra đã để lại những hậu quả nghiêm trọng mà cho đến hôm nay Nhà cầm quyền Hà nội vẫn chưa có một giải pháp khả thi nào để khắc phục nguyên trạng.

View original post 556 more words