Noi gương Đức Vua Bhumibol của Thái Lan

Kính mời quý bạn xem bài: Thái Lan: Bhumibol, vị vua của các dự án phát triển
by Thùy Dương – RFI Đăng ngày 14-10-2016 Sửa đổi ngày 14-10-2016 15:56
quoc-vuong-thai-lan-bhumibol
Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej

Đức Vua nước Thái thương dân
Ra đi để lại trong dân bao niềm
Tiếc thương kính trọng ưu phiền
Toàn dân than khóc Vua hiền Thái Lan
Hỏi người lãnh đạo Việt Nam
Vì sao khi mất dân Nam vui mừng?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 14, 2016 2208 EST
1- Vua Bhumibol gây dựng Thái Lan thế nào
2- Người dân Thái Lan thương tiếc nhà Vua
3- Đức vua Thái Lan, vị vua trị vì lâu nhất thế giới, băng hà
4- Thái Lan đẫm lệ thương tiếc Quốc vươngNghe