TOÀN DÂN TẤT THẮNG, CỘNG ĐẢNG TẤT VONG

www.vietnamexodus.info

Frank Nguyen(facebook)


Hởi đồng Bào Cã Nước
Đảng công sản Việt Nam, đang lộ rỏ bộ mặt thật là một tập đoàn giang hồ bán nước buôn dân, hiện nay chúng chuẩn bị an ninh, công an quân đội kéo về Hà Tỉnh là một bằng chứng rỏ ràng,…! toà án Hà Tỉnh trả lại hơn 500 đơn kiện Fomosa, của ngư dân là một hành động hèn hạ, với những lý do tào lao, có lợi cho Fomosa, nói trắng ra là đảng cs phản động đã bị tập đoàn FMS mua đứt, mà đằng sau đó là bàn tay Bắc Kinh thao túng, cộng đảng thà chọn mất nước, giết dân chứ không dám thụ lý vụ kiện FMS của ngư dân ba tỉnh miền trung….!

View original post 1,302 more words