Formosa thách thức sự kiên nhẫn của người Việt?

Kính mời quý bạn xem bài: Formosa thách thức sự kiên nhẫn của người Việt? by Trà Mi VOA – 2016 10 07
dong-bao-ha-tinh-bieu-tinh-chong-formosa
Sáng Chúa Nhật ngày 2/10/2016, đã có khoảng trên10.000 giáo dân của 7 giáo xứ trong Giáo hạt Kỳ Anh đã tập trung tại trước hai cổng vào nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Formosa gây ra thảm họa
Ngư dân đành an tọa ở nhà
Bao đời cuộc sống dân ta
Nay môi trường chết gây ra thãm sầu
Biển miền Trung vì đâu nên nổi
Bởi đảng thích ăn xổi ở thì
Không cần nghiên cứu làm gì
Tượng vàng đút lót tức thì triển khai
Năm mươi năm chẳng dài cho lắm
Bảy mươi năm mới thắm thiết tình
Đủ thời gian diệt dân mình
Tiêu dân Đại Việt, Bắc Kinh vừa lòng
Hỡi dân Nam có lòng yêu nước
Hãy đứng lên nối bước Cha Ông
Trẻ già trai gái một lòng
Quyết thề gìn giữ Non Sông Lạc Hồng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 07, 2016 2220 EST
1- Formosa thách thức sự kiên nhẫn của người Việt?Nghe
2- Bắc Bộ sắp có biến lớn, Nguyễn Phú Trọng bán Hà Nội cho Trung Quốc để trừ nợNghe