Ngư Ông Nga

Kính mời quý bạn xem bài: Nga và Trung Quốc thông đồng tại Biển Đông ?
by Thụy My Đăng ngày 05-10-2016 Sửa đổi ngày 05-10-2016 15:24
russian-destroyer
Chiến hạm Nga tại cảng Trạm Giang, Quảng Đông chuẩn bị tham gia tập trận chung với Trung Quốc ngày 12/09/2016.

Việt Tàu ví thử trai cò
Ngư ông đích thị chính là người Nga
Tàu bay tàu lặn đâu ra
Kilo Sukhoi do Nga xuất hàng
Coi chừng người bạn hai mang
Đừng tin thân hữu tiêu tan nước nhà
Muốn cho bền vững sơn hà
Toàn dân đứng dậy đuổi tà cọng nô
Đập tan thần tượng “Bác Hồ”
Tên Tàu ngầm hại cơ đồ Việt Nam
Đứng lên bảo vệ giang san
Quyết thề giữ nước Việt Nam muôn đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 06, 2016 2230 EST