Formosa Must Go!

Kính mời quý bạn xem bài: Formosa – sự chấm dứt của triều đại cộng sản? by Paulus Lê Sơn (Danlambao)
dong-bao-ha-tinh-bieu-tinh-chong-formosa
Sáng Chúa Nhật ngày 2/10/2016, đã có khoảng trên10.000 giáo dân của 7 giáo xứ trong Giáo hạt Kỳ Anh đã tập trung tại trước hai cổng vào nhà máy Formosa Hà Tĩnh – khu vực Vũng Áng Hà Tĩnh, để biểu thị thái độ phản kháng trước việc vô trách nhiệm của Formosa cũng như của các cấp chính quyền.

Biểu tình cho Formosa cút!
Biểu tình cho tới phút cọng hàng
Đồng lòng quyết giữ giang san
Toàn dân đoàn kết đánh tan quân thù.

Let demonstrate to out with Formosa!
Let demonstrate until communists give in
Keep the same ideal of determination to defend our Fatherland
All Vietnamese are united to destroy the enemy.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 04, 2016 2340 EST
1- Người dân Kỳ Anh nói gì sau cuộc bao vây Formosa?
2- Đảng viên nói gì về cuộc biểu tình của giáo dân Kỳ Anh