Bảo Vệ Formosa Là Phản Dân Hại Nước

Kính mời quý bạn xem bài: BỎ FORMOSA ĐI, HÃY LO CHO BA ĐÌNH by Nguyễn Anh Tuấn
nguoi-dan-ha-tinh-bieu-tinh-chong-formosa
Biểu tình chống Formosa của hơn 10 ngàn người dân vào sáng ngày 2/10/2016 tại Hà Tĩnh

Đồng bào ơi! Hãy cùng đứng dậy
Bắc Trung Nam ai nấy một lòng
Chống Tàu tác hại Biển Đông
Giữ gìn cương thổ Lạc Hồng muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 03, 2016 0133 EST
1- Chính quyền đền bù, ngư dân nói gì?
2- Ngư Dân Miền Trung Kiện Formosa