Đóng Cửa Formosa Và Đảng CSVN

Kính mời quý bạn xem bài: Hà Tĩnh nổi dậy, Formosa thất thủ, công an quân đội tháo chạy by CTV (Danlambao),

Ngư dân Hà Tĩnh biểu tình chống Formosa

Hoan hô Hà Tĩnh đứng lên
Diệt bè tham bạo xây nền tự do
Một lòng dẹp bọn hán nô
Mới mong giữ được cơ đồ Việt Nam
Đồng bào từ Bắc Trung Nam
Đứng lên tiêu diệt bọn làm tay sai
Gây ra thãm hại lâu dài
Cho môi trường sống dân chài nước ta
Muốn cho bền vững sơn hà
Quyền dân phải được nước nhà tôn vinh
Đập tan bè lũ Ba Đình
Tự Do Độc Lập Dân mình ấm no.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 02, 2016 1515 EST
1- Hãy chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng
2- Hàng ngàn người biểu tình phản đối Formosa ở Hà Tĩnh
3- Hàng nghìn người biểu tình phản đối Formosa tại Hà Tĩnh
4- Người dân ở Kỳ Anh biểu tình vì Formosa
5- Hàng ngàn người biểu tình trước nhà máy Formosa Hà Tĩnh