Diệt Cọng Cứu Nước


vung-tau-3
Hà Nội, Sài Gòn và Vũng Tàu đồng hành với giáo dân, ngư dân Nghệ An chống Formosa

Người Dân Việt những ai yêu nước
Hãy cùng nhau cất bước tiến lên?
Diệt bè Quang Trọng Phúc Ngân
Cứu nguy đất nước đang lâm nạn Tàu
Khắp nước Nam dân Tàu lố nhố
Nào du khách dân thợ thương nhân
Lính Tàu dưới lốt công nhân
Từ non đến phố từ gần đến xa
Hỏi ai đã gây ra thảm họa
Khiến dân ta bị đọa thế này?
Là do đảng cọng tiếp tay
Khiến cho đất nước từng ngày thành Trung
Hỡi Dân Nam hãy cùng đứng dậy
Ông Cha ta từng đẩy lui thù
Noi gương giữ nước ngàn thu
Quyết tâm chống lại quân thù xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 27, 2016 2350 EST
1- Bắc Kinh quyết thống trị Biển Đông để lập cấm địa cho tàu ngầm
2- Bộ trưởng Quách Thanh Côn hội đàm ở VN
3- Hà Nội, Sài Gòn và Vũng Tàu đồng hành với giáo dân, ngư dân Nghệ An chống Formosa