Giải Phóng Liên Trì Tự

Kính mời quý bạn xem bài: Chùa Liên Trì bị cưỡng chế, trụ trì vào cấp cứu by BTV Mặc Lâm 2016-09-08
chualientriChùa Liên Trì

Chùa Liên Trì bị san bằng!
Hữu hình hữu hoại rõ ràng tánh không
Chư Tăng sao chẳng một lòng
Hô hào pháp nạn xuống đường như xưa?
Sáu ba biến động cũng chưa
Bao giờ có chuyện phá chùa như ri!
Hỡi chư phật tử Tăng Ni
Đứng lên giữ nước khỏi đi về Tàu
Toàn dân cả nước cùng nhau
Quyết tâm diệt cọng chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 11, 2016 2350 EST
1- Tan tác một đoá sen
2- Chùa Liên Trì bị tấn công, hoà thượng Thích Không Tánh phải nhập viện cấp cứu