Làm Ơn Ngưng Ăn Xin

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam đề nghị Anh Quốc giúp giải quyết hậu quả chiến tranh by RFA 2016-09-09.
nguyen-chi-vinh
Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh

Hậu quả chiến tranh nào? Chiến tranh VC xâm lược miền Nam VNCH? Chiến tranh VC đánh Pol Pot? Chiến tranh Tàu đánh VC năm 1979, 1984 và 1988?
Dầu là cuộc chiến tranh nào đi nữa thì chính quyền VGCS và nhân dân VN phải tự khắc phục chứ không nên cứ mãi đi xin viện trợ như thế. Người ta hỏi lại các ông nhà cao cửa rộng nhiều thế mà sao không tự lo được thì trả lời thế nào?
Nước Anh cũng chỉ bằng VN về diện tích và dân số lại ít hơn mình mà mình lại đi xin họ giúp mình làm những việc chính mình phải làm thì đúng là mặt dày mày dạn không biết liêm sĩ và nhục là gì. Trước đây HCM xin Nga Tàu và Đông Âu, còn bây giờ VGCS xin khắp thế giới. Quan lớn mày trơn trán bóng áo quần tươm tất đi xin viện trợ nước ngoài, nên dân nghèo không biết làm gì để sinh sống phải làm nghề dễ nhất là đi xin! Việt Nam như thế này làm sao khá được?
Ngày xưa tổ tiên mình có nhờ ai giúp đỡ mà đánh thắng quân Nguyên, quân Minh và quân Thanh? Nên lấy đó làm bài học để tự lực tự cường, tự cung tự cấp để đưa đất nước đến giàu mạnh ngõ hầu bảo vệ giang sơn tổ quốc trước nanh vuốt xâm lược của bè lũ Tập Cận Bình.
Toàn dân hãy đứng lên giành quyền lãnh đạo đất nước, diệt trừ bọn bán nước csvn mới mong giữ vững được non sông.

Đứng lên diệt lũ bạo quyền
Toàn dân lèo lái con thuyền Việt Nam
Chung lòng giữ vững giang san
Quyết không thể để Việt Nam thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 09, 2016 2050 EST