Học Chữ Nho

Kính mời quý bạn xem bài: Cần dạy chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng Việt by Lê Văn vietnamnet
Lớp Tiểu Học Việt Nam
Học sinh trong tiết học tại một trường tiểu học ở Hà Nội, ngày 22 Tháng 12 năm 2006.

Từ ngàn xưa tổ tiên chúng ta đã dùng một thứ chữ viết giống hoàn toàn chữ của Tàu, tức chữ Hán mà chúng ta gọi là chữ Nho.
Để hiểu những gì tổ tiên đã viết và để lại trong kho tàng văn hóa và lịch sử của dân tộc thì sự hiểu chữ Nho và chữ Nôm là cần thiết. Tuy nhiên học chữ Nho và chữ Nôm chỉ nên là điều kiện bắt buộc cho những người nghiên cứu các tài liệu của người xưa. Không nên bắt tất cả học sinh học chữ Nho, và chỉ nên dạy chữ Nho như là một môn nhiệm ý.
Chữ Nho có những chữ cùng âm đọc nhưng khác nghĩa và cách viết cũng khác nên chữ Nho chính nó cũng có vấn đề làm sao để phân biệt chứ chưa hẳn đã là thứ chữ ưu việt. Nói rằng các nước như Nhật và Đại Hàn phát triển giàu mạnh vì ngôn ngữ của họ còn phần nào liên hệ với chữ Hán là hoàn toàn không hợp lý vì miền Nam Việt Nam trước 1975 đã từng có nền kinh tế cũng tương đương hay hơn miền Nam Đại Hàn dù đang bị Việt cọng đánh phá.
Các nước Tây phương đều có ngôn ngữ bắt nguồn từ tiếng La Tinh và Hy Lạp, nhưng kinh tế của các nước này hơn hẳn các nước gốc La Tinh và Hy Lạp, cho nên nói rằng Việt Nam kém phát triển vì sự thiếu hiểu biết chữ Nho là điều không đúng.
Muốn cho mọi người dân Việt hiểu rõ các từ có nguồn gốc chữ Nho thì Việt Nam nên có một tự điển định nghĩa rõ ràng các từ ấy để ai ai cũng biết chứ không cần phải học nhữ Nho. Việt Nam nên có một viện hàn lâm về ngữ học để thống nhất chữ Việt trong cách đọc và viết, làm sao cho các miền cùng viết và đọc một chữ như nhau, đừng có sự nhầm lẫn giữa tr với ch và gi, s và x, l và n, v và d…
Trong tình hình đất nước đang bị Tàu lấn chiếm mà đề cao việc học chữ Tàu, có thể được hiểu là hành động cố tình tự đồng hóa với giặc Tàu và triệt tiêu tinh thần yêu nước của dân tộc. Đồng ý rằng ngàn xưa Tổ tiên chống Tàu nhưng vẫn dùng chữ Nho để viết nên tuyên ngôn: “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư..” và “Bình Ngô Đại Cáo” là vì lúc ấy chữ Nôm chưa được phổ biến rộng rải và chữ Quốc Ngữ chưa có. Tổ tiên người Việt đã mất thì giờ sáng tạo chữ Nôm cũng là vì muốn độc lập chữ viết với Tàu, và nay ta có chữ Quốc Ngữ thì tính độc lập càng nên được nâng cao chứ không nên quay lại con đường cũ làm chậm bước tiến của dân tộc trong thế kỷ 21.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 04, 2016 1330 EST
1- Tại sao học sinh cần phải học chữ Hán?
2- Dạy từ Hán Việt cho Học sinh tiểu học qua phân môn Luyện từ và câu
3- Đề xuất đưa chữ Hán, chữ Nôm vào dạy trong nhà trường: Không cần thiết?
4- Đưa chữ Hán vào trường phổ thông: Ai nghĩ cho học sinh?