Chống Tàu Giữ Nước Diệt Cọng An Dân

Kính mời quý bạn xem bài: Đồng Lòng Nhận Thức :
Từ năm 2020 Toàn Dân Việt Nam sẽ ra sao?
của Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý , đăng trên trang Ba Cây Trúc.
lm-nguyenvanly
Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý

Đồng lòng nhận thức nguy nan
Tương lai Đất Việt chuyển sang thành Tàu
Đồng lòng cầu nguyện cùng nhau
Đồng lòng lên tiếng họa Tàu gây nên
Đồng lòng hành động đứng lên
Chống Tàu diệt cọng xây nền Tự Do.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 01, 2016 2215 EST
1- Tài Liệu Việt Cộng Bán Nước Mẹ Cho Tàu Cộng
2- Đả đảo Việt Cộng bán nước?
3- Formosa: Đã Đảo Việt Cộng Bán Nước cho Tàu Cộng
4- VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC CHO TÀU CỘNG (VOA)