No Formosa! No cow-tongue!

Kính mời quý bạn xem bài: Đà Nẵng: Các bạn trẻ nói không với Formosa, đường lưỡi bò của Trung cộng by CTV Danlambao,
Tường Vy Văn Trung
Tường Vy, Văn Trung

Formosa hay Cá?
Cá cho mình sống
Formosa hại mình chết!
Chọn Formosa hay Cá
Dân ta chọn Cá
Đảng về với Formosa
Đồng bào ơi! Đứng dậy!
Đuổi Formosa ra khỏi Quê Hương
Hãy cùng đoàn kết
Tay ta trong tay
Kéo xuống búa liềm
Xé ngọn cờ máu
Cứu lấy Non Sông
Hãy sẵn sàng!
Hy sinh cho Đất Nước!

Formosa or Fish?
Fish gives us life
Formosa gives us death!
Choose Formosa or Fish
People choose Fish
Communist party picks Formosa
People! Let stand up!
Kick Formosa out.
Together We Stand!
Let hold Hand in Hand
Pull down hammer and sickle
Tear down bloody flag
To save our country!
Be ready!
Sacrifice oneself for our Mother Land!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 06, 2016 0225 EST
1- Hậu quả Formosa để lại & khởi tố hay chờ chết
2- Formosa sẽ là cuộc chiến đẫm máu giữa dân và đảng
3- Cử tri chất vấn lãnh đạo đảng về Formosa
4- Chủ Tịch Nước VN: Xử lý tất cả cá nhân, tổ chức liên quan đến thảm họa Formosa