Nạn Lớn Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Đại Nạn Trung Hoa của Trần Gia Phụng đăng trên trang bảo Vệ Cờ Vàng by Lê Thy
bacthuoc
Đồng bào có thấy gì không?
Tàu đang xâm lấn Biển Đông từng giờ
Ngư dân ta phải nằm bờ
Cá nay đã chết sống nhờ vào đâu?
Năm trăm triệu xài bao lâu?
Hết rồi dân phải buông câu phương nào?
Bây giờ cuộc sống làm sao?
Tương lai dân chúng lao đao mịt mờ
Đồng bào ơi đã tới giờ
Toàn dân cả nước phất cờ đứng lên
Dẹp bè cọng phỉ ươn hèn
Đuổi Tàu giữ nước vững bền muôn năm
Đứng lên toàn thể dân Nam
Hy sinh để nước Việt Nam trường tồn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 27, 2016 2345 EST