Đứng Lên Cứu Nước

Kính mời quý bạn xem bài: Kẻ đào mồ chôn Biển, Cá và Người Việt tên là MCC by Thục Quyên (Save Vietnam’s Nature) ,

Đồng bào cả nước đứng lên
Chống Tàu cứu nước vững bền muôn năm
Tàu Đài Tàu cọng chằm hăm
Chực chờ cướp nước Việt Nam của mình
Toàn dân khắp nước biểu tình
Đóng ngay Vũng Áng dân tình mới yên
Đuổi Tàu về lại ngoài biên
Đừng ham gang thép ăn tiền ngoại bang
Nước Nam không phải món hàng
Mà năm trăm triệu dễ dàng đổi trao
Môi trường giờ đến khi nào
Bình thường trở lại cá vào sinh sôi?
Ngư dân cuốn lưới đứng ngồi
Biết làm gì sống cho đời an vui?
Đứng lên diệt lũ tôi đòi
Trọng Quang Ngân Phúc ngậm vòi Bắc Kinh
Mới mong cứu được dân tình
Cứu nguy đất nước khỏi thành vong nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 07, 2016 2315 EST
1- Đất nước của những thằng hèn
2- Yêu sách của ngư dân Quảng Bình đối với nhà nước và thủ phạm sát hại môi trường Formosa
3- Cùng nhau xuống đường!
4- Quảng Bình: CA đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình lớn chống Formosa