Tình nguyện viên ăn thử cá nhiễm độc!

Kính mời quý bạn xem bài: Vụ cá chết ở 4 tỉnh miền Trung, Tập đoàn Formosa và những điều cần phải nói… by Nguyen Lam(facebook),
Người thử nghiệm của Formosa
Người thử nghiệm của Formosa

Nơi Âu Mỹ thử chuột thử thỏ
Ở Việt Nam cán bộ đảng ta
Dư tài thử cá mosa
Miệng cười bụng sợ mai ra nhị tỳ!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 01, 2016 2107 EST