Tàu Quyết Chiếm, Việt Quyết Giữ

Kính mời quý bạn xem bài: Tập Cận Bình : Trung Quốc không bao giờ « từ bỏ chủ quyền » Biển Đông by Tú Anh Đăng ngày 01-07-2016 Sửa đổi ngày 01-07-2016 13:44
TCB LKC
Tập Cận Bình (T) Lý Khắc Cường tại lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Tàu.

Tập cận Bình: Biển Đông phải chiếm,
Toàn Dân Việt thề chiến tới cùng!
Việt Tàu khó đội trời chung
Quyết tâm giữ nước tới cùng mới thôi
Hãy đứng lên giống nòi Hồng Lạc
Bắc Trung Nam nổi nhạc Trống Đồng
Quyết thề gìn giữ Biển Đông
Văn Lang Đại Việt sẽ không thành Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, July 01, 2016 2035 EST
1- Liệu Trung Cộng sẽ đánh Việt Nam?