Hán Cọng Hán Đài Loan đều là Hán

Kính mời quý bạn xem bài: Tân lãnh đạo Đài Loan bày tỏ quan điểm cứng rắn về Biển Đông by VOA Express,
Ba Bình
Đảo Ba Bình

Người Việt Nam ơi! Hãy luôn cảnh giác
Tàu cọng hay Đài Loan cũng là Tàu
Chủ trương Hán hóa đều giống như nhau
Đất Việt thành quận huyện, dân nô lệ
Tập Cận Bình, Thái Anh Văn trơ tráo
Cướp đảo người không một chút hổ ngươi
Bình, Văn ở đâu nơi những con người
Ỷ mình sức mạnh không theo lẽ phải.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 31, 2016 2130 EST
1- Bản Tin VOA