Tên lửa Tàu ở Biển Đông: Chuyên gia Úc lo ngại kịch bản MH-17

Kính mời quý bạn xem bài: Tên lửa Trung Quốc ở Biển Đông: Chuyên gia Úc lo ngại kịch bản MH-17 by Trọng Nghĩa ,RFI, Đăng ngày 20-02-2016 Sửa đổi ngày 20-02-2016 16:26
Ảnh vệ tinh chụp những hoạt động của Trung Quốc quân sự hóa đảo Phú Lâm, Hoàng Sa.
Ảnh vệ tinh chụp những hoạt động của Tàu quân sự hóa đảo Phú Lâm, Hoàng Sa

Hỏi Tàu hỏa tiển bắn ai
Việt Phi hay lại anh Đài thân quen?
Bắn ai thì bắn đừng quên
Máy bay thương mại thường xuyên qua vùng
Mong anh chớ nổi máu khùng
Ra tay bắn ẩu nổ tung dân thường
Đừng nên ỷ mạnh phô trương
Coi chừng Phi Việt nêu gương chống Tàu
Toàn dân hai nước bên nhau
Một lòng liên kết chống Tàu xâm lăng
Đứng lên con cháu Lạc Hồng
Quyết tâm chống giặc đồng lòng hy sinh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, Febuary 20, 2016 2302 EST