Việt Nam có thực sự quan trọng với Hoa Kỳ?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam có thực sự quan trọng với Hoa Kỳ by BBC, 19 tháng 2 2016
Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ
Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ

Ở đời cần có bạn bè
Vui cùng chia xẽ lắng nghe khi buồn
Những lúc nắng hạn mưa nguồn
Giúp nhau vượt khó chống cuồng phong ba
Nhưng cần phải giúp chính ta
Đừng tin bạn quá hóa ra mù lòa
Bạn Tàu giúp Việt chẳng qua
Tìm cơ lấn chiếm nước ta từ từ
Bây giờ nhờ Mỹ ô dù
Có che hết nắng đến từ Bắc Kinh
Ai ơi phải dựa vào mình
Toàn dân đứng dậy Ba Đình đứng lên
Để vàng và tốt sang bên
Khắp nơi dân chúng nổi lên chống Tàu
May ra tồn tại ngàn sau
Không thì mất nước khổ đau ngàn đời
Đứng lên cứu nước ai ơi
Việt Nam không thể để rơi vào Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, Febuary 19, 2016 2123 EST
1- Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa : Việt Nam phản đối tại Liên Hiệp Quốc
2- Úc & New Zealand yêu cầu TQ không gây thêm căng thẳng ở Biển Đông