Hội nghị Sunnylands đi về đâu?

Kính mời quý bạn xem bài: Hội nghị Sunnylands không đi đến đâu? by Bùi Văn Phú, Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ 2/15/2016
Hải quân Tàu bắn tên lửa trong một cuộc thao dượt ở Biển Đông
Hải quân Tàu bắn tên lửa trong một cuộc thao dượt ở Biển Đông

Hoa Kỳ mười nước ASEAN
Cùng về hội nghị họp bàn Biển Đông
Chung bàn nhưng chẳng chung lòng
Miên Lào và Việt còn trung với Tàu
Hoa Kỳ mười nước họp nhau
Đem so quyền lợi chống Tàu ai hơn?
Nếu xưa Nam Việt vẫn còn
Hoa Kỳ không phải bận lòng âu lo
Không ai giúp giữ cõi bờ
Đứng lên tự cứu đừng mơ ban ngày
Đồng bào cần phải thấy ngay
Âm mưu cướp nước của tay Tập Bình
Đứng lên diệt lũ Ba Đình
Đuổi tay sai của Bắc Kinh về Tàu
Đồng bào đoàn kết bên nhau
Giữ cho nước Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, Febuary 15, 2016 1425 EST
1- Thủ tướng VNCS Nguyễn Tấn Dũng sẽ qua Mỹ phó hội Obama ở Sunnylands?
2- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Sunnylands
3- Trung Quốc liên tục gửi thông điệp cho Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN