Kêu gọi ‘ngăn chặn’ Trung Quốc ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Kêu gọi ‘ngăn chặn’ Trung Quốc ở Biển Đông by BBC , 14 tháng 2 2016
Công trình xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông

Các ông VC có nghe?
Người trên thế giới còn e Tập Bình
Và khuyên người Việt chúng mình
Phải đâm đơn kiện Bắc Kinh trước tòa
Trường Sa và cả Hoàng Sa
Tập đang cải tạo đảo ta thành Tàu
Đồng bào xin đứng lên mau
Bắc Nam đoàn kết chống Tàu xâm lăng
Phải cho tàu khựa biết rằng
Biển Đông có chủ rõ ràng Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, Febuary 14, 2016 2244 EST