Tàu ‘cải tạo đảo ở Hoàng Sa’

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc ‘cải tạo đảo ở Hoàng Sa’ by BBC, 13 tháng 2 2016
Hoạt động của Tàu trên đảo Quang Hòa
Hoạt động của Tàu trên đảo Quang Hòa

Hoàng Sa là đảo của ta
Lẽ nào lại để thành ra của Tàu?
Đồng bào xin hãy cùng nhau
Đứng lên dành lại đuổi Tàu xâm lăng
Đưa ra tòa lấy công bằng
Hỏi Tàu chứng cớ rõ ràng ở đâu?
Nói rằng làm chủ từ lâu
Minh Thanh giới hạn ngang đầu Hainan
Bây giờ ỷ mạnh sinh tham
Biển Đông là của Việt Nam xưa giờ
Một khi dân Việt phất cờ
Dẹp quân xâm lấn cõi bờ vững yên.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, Febuary 13, 2016 2044 EST
1- Ảnh vệ tinh mới : Bắc Kinh xây thêm căn cứ trực thăng ở Hoàng Sa