Tuần tra chung Mỹ và Ấn Độ chưa bao gồm Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ cải chính : Tuần tra chung với Ấn Độ chưa bao gồm Biển Đông by Trọng Nghĩa, RFI, Đăng ngày 11-02-2016 Sửa đổi ngày 11-02-2016 13:28
Chiến hạm INS Satpura của Ấn Độ
Chiến hạm INS Satpura của Ấn Độ.

Tuần tra là dạo xem hoa
Có vào tới đảo Tàu hoa mới gờm
Càng đông làm được gì hơn?
Chưa chi đã sợ: “Không gồm Biển Đông!”
Việt Phi Mỹ Ấn một lòng?
Ra tòa quốc tế công bằng các bên
Còn không Tàu cọng xây thêm
Hỏi ai ngăn được lòng tham khựa Tàu?
Đồng bào xin đứng lên mau
Giữ non sông Việt ngàn sau vững bền.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, Febuary 11, 2016 2245 EST