Bắc Kinh sẽ đưa tiêm kích và tên lửa đến Trường Sa Hoàng Sa?

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Kinh sẽ đưa tiêm kích và tên lửa đến Trường Sa Hoàng Sa?
by Trọng Nghĩa, RFI, Đăng ngày 10-02-2016 Sửa đổi ngày 10-02-2016 16:24
Đảo Phú Lâm
Đảo Phú Lâm

Lòng tham đại hán xưa nay
Muốn gom hàng xóm vào tay của mình
Ngày nay cọng sản Bắc Kinh
Đưa tàu, tên lửa ra rình Hoàng Sa
Ba Đình luôn miệng đảo ta
Sao không chống lại còn ra thế nào
Hỡi toàn dân Việt đồng bào
Đứng lên ngăn Việt nhập vào Trung Hoa
Nếu cần phải trải can qua
Hy sinh giữ nước khỏi ra thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, Febuary 10, 2016 2340 EST
1- Trung Quốc bắt đầu “siết cổ” ngành Hàng không Việt Nam