Chào Mừng Năm Mới Bính Thân

Kính mời quý bạn nghe: Nhạc Vàng Xuân 2016 by Góc Nhạc Vàng


Chúc mừng năm mới Bính Thân
Thái bình thế giới người dân an hòa
Giãm đi những cuộc can qua
Gia tăng lợi ích làm quà cho dân
Năm châu dân chúng đều cần
An bình no đủ công bằng tự do.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 07, 2016 0000 EST

2 thoughts on “Chào Mừng Năm Mới Bính Thân

Comments are closed.