Philippines muốn cùng Mỹ tuần tra Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ cân nhắc đề nghị của Philippines muốn cùng tuần tra Biển Đông by Trọng Nghĩa, RFI, Đăng ngày 03-02-2016 Sửa đổi ngày 03-02-2016 12:20
Chiến hạm BRP Ramon Alcaraz vào vịnh Subic
Chiến hạm BRP Ramon Alcaraz vào vịnh Subic

Tự do đi lại, chủ quyền
Khác nhau cần phải truy nguyên kẻo lầm
Ngôi nhà cạnh lộ bao lần
Người người xuôi ngược ai cần quan tâm
Miễn không lộ ý lấn xâm
Ai đi cũng mặc đâu cần nhắn nhe
Mỹ đi thì Mỹ cứ đi
Đảo ta ta ở làm gì mặc ta
Chủ quyền biển đảo khác xa
Không vào tới đảo đó là chịu thua
Nếu không đủ lực tranh đua
Phải nhờ quốc tế phân bua giải bày
Đòi Tàu đưa chứng cớ đây
Chứng minh là chủ từ ngày xa xưa
Nếu không là kẻ nhận bừa
Cậy đông ỹ mạnh nên lùa vào tay
Khác chi kẻ cướp ban ngày
Không thèm hổ thẹn ra tay hại người
Tàu ơi đừng để chê cười
Rút tàu về Hán mọi người hân hoan
Không thì Phi Việt kết đoàn
Đứng lên chống lại mưu toan của Tàu
Việt Phi hợp tác bên nhau
Ngư trường gìn giữ dân câu lâu dài.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, Febuary 04, 2016 0031 EST
1- Theo giới chuyên gia: Việt Nam ủng hộ Mỹ tuần tra Hoàng Sa