Việt Nam ‘mạnh bạo hơn’ nhờ Mỹ?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam ‘mạnh bạo hơn’ nhờ Mỹ? by RFI, 1 tháng 2 2016
Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur
Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur

Tổ tiên ngày trước nhờ ai?
Hán Nguyên Minh Tống Thanh chạy dài thoát thân
Nhờ vào nội lực toàn dân
Trẻ già đoàn kết khi cần đứng lên
Ngày nay không dụng cung tên
Thủy lôi phi đạn phóng lên bầu trời
Lập trình điều khiển đến nơi
Tìm ra đối tượng là rơi xuống liền
Nếu ta chưa có đủ tiền
Mời dân đóng góp ưu tiên quốc phòng
Hãy nên tự lập tự cường
Đừng nhờ chiếc bóng đại cường không nên
Bóng ai vĩ đại trên nền
Mất đi ánh sáng hiện lên chính mình
Dê nai thấy cọp hoảng kinh
Hổ bì rơi xuống nguyên hình hiện ra
Nhờ chăng vũ khí giúp ta
Phi cơ phóng tiển bay xa dặm ngàn
Hướng về Tam Hiệp, Tiểu Loan
Giấc mơ đại Hán hoàn toàn vỡ tan
Hỡi Đồng bào! Hỡi toàn dân!
Đáp lời sông núi đang cần chúng ta
Đứng lên cứu nước giữ nhà
Cùng nhau bảo vệ sơn hà Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 02, 2016 0000 EST
1- Việt Nam tuyên bố ‘tôn trọng quyền đi qua vô hại’ của chiến hạm Mỹ
2- Hồ giả hổ uy