Mỹ bất ngờ cho tàu tuần tra gần đảo Tri Tôn (Hoàng Sa)

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ bất ngờ cho tàu tuần tra gần đảo Tri Tôn (Hoàng Sa)
by Trọng Nghĩa ,RFI, Đăng ngày 30-01-2016 Sửa đổi ngày 30-01-2016 16:29
Khu trục hạm USS Curtis của Hoa Kỳ
Khu trục hạm USS Curtis của Hoa Kỳ

Cho tàu gần đảo Tri Tôn
Chủ tâm của Mỹ vẫn còn đáng nghi
Có ai biết Mỹ muốn gì
Chờ sau đại hội mới đi qua vùng
Không như Tàu cọng đã dùng
Hải Dương chuyển xuống Biển Đông lấn vùng
Ba Đình cọng sản ung dung
Họp hành bầu bán sau cùng bầu ra
Bốn tên thân tín Hán ta
Ngân Quang Phúc Trọng đúng là Hán nô
Theo đường bán nước giặc hồ
Thi hành hiệp nghị Thành Đô năm nào
Cơ chi tàu Mỹ sớm vào
Biết đâu tình thế sẽ vào X Ba
Ngán ông tổng thống Obama
Lừng khừng hứa đến lại dời sang năm
Đi sau một bước chậm chân
Để cho Bình Tập bao sân Ba Đình
Mở đầu lệ thuộc Bắc Kinh
Vài mươi năm nữa dân mình về đâu?
Đứng lên cùng chống giặc Tàu
Cứu non sông Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 31, 2016 1550 EST