Đặc sứ của Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Đặc sứ của chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam by RFA , 29.01.2016
Tống Đào
Đặc sứ Tống Đào

Trước ngày đại hội Tập sang
Gần ngày Trọng gửi Sinh Hùng trình lên
Sau ngày Đào Tống mang thêm
Tiền hay chỉ thị đàn em ngoan hiền
Trọng bèn cam kết hứa liền
Chữ vàng mười sáu là kiền ba chân
Cọng thêm bốn tốt thiết thân
Việt Nam được Trọng dần dần chuyển giao
Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Non sông biển đảo thét gào sục sôi
Đảng này bán nước thật rồi
Bắc kinh chỉ đạo từng hồi Trọng Quang
Theo đường hội nhập huy hoàng
Tiến lên thành tỉnh “con hoang trở về”
Người dân chỉ muốn chửi thề:
“Tiên sư Dương Khiết Trì” về Tàu ngay
Ô danh nhục nhã lắm thay
Bởi đâu nên nỗi có ngày tối tăm
Tập Chương Hồ cẩu dã tâm
Hồ Quang đội lốt âm thầm triển khai
Mới dầu đất nước chia hai
Cho người ở lại lâu dài trong dân
Ngây thơ dân dại hại dân
Tưởng theo giải phóng sướng thân mai này
Có đâu hết phỏng tới ngày
Đất nhà thu lại để xây công trình
Đất thu bù thiếu công bình
Bán ra với giá dân mình khó mua
Bắc Nam khắp nước thi đua
Công trình xây dựng cứ hùa mọc lên
Đâu đâu cũng thấy kên kên
Nhà cao cửa rộng nhờ tiền của dân
Khi dân có chuyện gì cần
Biển Đông sóng dậy khổ dân vô vàn
Giờ đây đặc sứ lại sang
Tương lai đất nước tới trang mịt mờ
Không! Không! Không để cõi bờ
Rơi vào tay giặc dẫu là một phân
Non sông còn mất nhờ dân
Đứng lên chống giặc ngoại xâm là Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 30, 2016 0000 EST
1- Phái viên Trung Quốc thăm Việt Nam