Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cữu ra đảo Ba Bình

Kính mời quý bạn xem bài: Tổng thống Đài Loan ra đảo Ba Bình để khẳng định chủ quyền by Tú Anh, RFI – Đăng ngày 28-01-2016 Sửa đổi ngày 28-01-2016 15:05
Ba Bình
Đảo Ba Bình, Trường Sa, Việt Nam

Trọng đang tranh chức bí thư
Mã thừa cơ hội bay ra Ba Bình
Một tên cướp biển tài tình
Bốn lăm ra đảo giải binh Nhật Hoàng
Quân Tàu đã sẵn mưu toan
Cướp đất nước Việt vinh quang quá chừng
Trọng ơi chớ quá vui mừng
Nhìn ra biển rộng xem chừng Hán gian
Ba Bình ngựa chạy đá càn
Ai quyền chủ đảo lang thang nơi nào?
Bây giờ chiếm được ngôi cao
Hỏi ông Trọng liệu thế nào Biển Đông?
Để cho Tập Mã phải không?
Quả là như thế thì ông đáng tù
Luật xưa bán nước phải “tru – 誅”
Nay ông bán nước thiên thu oán hờn
Toàn dân rực lữa căm hờn
Đứng lên chống giặc bảo tồn núi sông
Xứng danh dòng giống Tiên Rồng
Việt Nam bền vững Biển Đông vẹn toàn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 29, 2016 0000 EST
1- Tổng thống Đài Loan đến thăm đảo Ba Bình
2- Mã Anh Cửu ra thăm đảo Ba Bình