Ông Nguyễn Phú Trọng ‘bất ngờ’ vì được bầu lại

Kính mời quý bạn xem bài: Ông Nguyễn Phú Trọng ‘bất ngờ’ vì được bầu lại by VOA Tiếng Việt, 28.01.2016
Việt Gian Bán Nước
Việt Gian Nguyễn Phú Trọng

Một mình một chợ ngờ chi?
Hai tranh mình được nên chi bất ngờ
Tổng gì ăn nói ngu ngơ
Cố tình bám ghế còn ngờ là ngu
Lẽ ra ông phải ẩn tu
Để cho lớp trẻ Âu du cầm quyền
May ra đất Việt còn nguyên
Không thành một tỉnh dưới quyền Bắc Kinh
Từ đầu ông đã cố tình
Làm theo lịnh Tập để dành ngôi cao
Ngồi cao mà quyết ra sao
Đều do tập thể thế nào cũng hư
Dùng dằng quyền lợi riêng tư
Đứa theo đứa chống khiến như tơ vò
Tàu đang nghe ngóng rình mò
Mà ông chẳng quyết lợi cho giặc Tàu
Tên ông còn mãi ngàn sau
Trong bè bán nước để cầu vinh hoa
Nghe ông thắng Tập gọi qua
Khen ông “hẩu lớ” xuýt xoa “hẩu nô tài”
Năm năm một chặng khá dài
Rất ư quan trọng bi hài Thành Đô
Hai tay bưng bức dư đồ
Dâng thiên tử Hán cơ đồ nước Nam
Giận ông lữa giận ngập tràn
Muôn dân đứng dậy quyết làm sử xanh
Lạc Hồng nòi giống hùng anh
Đã cùng Hán tộc phân rành biên cương
Sao không xem sử làm gương
Đằng giang máu đỏ còn vương giờ này
Chi Lăng Tụy Động ai hay
Hung hăng xông tới đầu bay lìa mình
Mấy lời nhắn gửi Bắc Kinh
Dân Nam không dễ cúi mình vong nô
Đồng bào đứng dậy tung hô
Việt Nam độc lập, cọng nô phải trừ!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 29, 2016 0000 EST

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cữu ra đảo Ba Bình

Kính mời quý bạn xem bài: Tổng thống Đài Loan ra đảo Ba Bình để khẳng định chủ quyền by Tú Anh, RFI – Đăng ngày 28-01-2016 Sửa đổi ngày 28-01-2016 15:05
Ba Bình
Đảo Ba Bình, Trường Sa, Việt Nam

Trọng đang tranh chức bí thư
Mã thừa cơ hội bay ra Ba Bình
Một tên cướp biển tài tình
Bốn lăm ra đảo giải binh Nhật Hoàng
Quân Tàu đã sẵn mưu toan
Cướp đất nước Việt vinh quang quá chừng
Trọng ơi chớ quá vui mừng
Nhìn ra biển rộng xem chừng Hán gian
Ba Bình ngựa chạy đá càn
Ai quyền chủ đảo lang thang nơi nào?
Bây giờ chiếm được ngôi cao
Hỏi ông Trọng liệu thế nào Biển Đông?
Để cho Tập Mã phải không?
Quả là như thế thì ông đáng tù
Luật xưa bán nước phải “tru – 誅”
Nay ông bán nước thiên thu oán hờn
Toàn dân rực lữa căm hờn
Đứng lên chống giặc bảo tồn núi sông
Xứng danh dòng giống Tiên Rồng
Việt Nam bền vững Biển Đông vẹn toàn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 29, 2016 0000 EST
1- Tổng thống Đài Loan đến thăm đảo Ba Bình
2- Mã Anh Cửu ra thăm đảo Ba Bình