Mỹ phản đối tổng thống Đài Loan ra thăm đảo Ba Bình

Kính mời quý bạn xem bài: Mỹ phản đối tổng thống Đài Loan ra thăm đảo Ba Bình (1) by Anh Vũ, RFI – Đăng ngày 27-01-2016 Sửa đổi ngày 27-01-2016 12:16
Ba Bình
Đảo Ba Bình, Trường Sa, Việt Nam

Chào mừng Tổng Trọng lưu ban
Mã Anh Cữu gữi đôi hàng chia vui:
“Còn vài tháng, mãn nhiệm rồi
Du Nam ngắm biển ở nơi Thái Bình”
Năm rồi Tập đến Ba Đình
Năm nay Mã tới Ba Bình nước ta
Hỏi ngài Tổng Trọng chủ nhà
Nghi thức đón tiếp ban ra thế nào?
Hai mươi mốt phát súng chào
Hay là một phát SAM gào(2) đối không?
Ngài không thủ sẵn phòng không
Không cho ứng chiến phi công kịp thời
Mã bay vào đến vùng trời
Không nghênh cản lại không mời quay lui
Ngài lặng tiếng, ngài im hơi!
Ngài đà xác nhận biển khơi thuộc Tàu!
Ngài không tập trận chống Tàu
Như ngài đã tập chống nhau vừa rồi
Ngài sao không nhớ lấy lời:
“Nước Nam, Nam Đế đời đời an cư” (3)
Canh chừng Tập, Mã gầm gừ
Tràn sang thì đánh cho nhừ tử luôn
Tổ tiên chống giặc can cường
Còn ngài thì lại là phường Hán nô
Đồng bào ơi! Giữ cơ đồ
Đáp đền ơn nước điểm tô Sơn Hà
Bắc Nam chung một mái nhà
Bảo toàn Sông Núi mới là Dân Nam.


Nay Mỹ lên tiếng việc Tổng thống mãn nhiệm của Đài Loan, ông Mã Anh Cữu, tới thăm đảo Ba Bình trước khi rời nhiệm sở. Ông Trần Thủy Biển trước đây cũng có lần đến Ba Bình, không rõ Mỹ có phản đối ông Trần lúc ấy không? Nếu Mỹ thật sự quan tâm tới Biển Đông thì tại sao lại để cho Tàu cọng lấn chiếm Hoàng Sa của VNCH năm 1974, và vô nhân đạo nhất là Hạm Đội 7 không thèm cứu vớt những thương binh trôi giạt trên biển. Người lính hải quân Mỹ lúc ấy đã làm rất đúng câu “Tọa sơn quan hổ đấu!” Tình bạn đến lúc cùng thật là bài học đáng suy nghĩ. Tuy nhiên VNCH cũng nhờ có súng đạn của Mỹ mà đưa tàu và chỉ huy cùng lính tráng của Tàu cọng đi gặp Đông Hải Long Vương.
Bây giờ Mỹ lên tiếng chắc chắn cũng chỉ vì quyền lợi xoay trục của Mỹ mà thôi. Trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết. VC khôn ngoan thì vận động nội lực toàn dân là hay hơn cả. Đó là cái vốn mà VC hay bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng có thể kiểm soát được. Đừng trông cậy ngoại bang giữ nhà cho mình. Ta có thể cần vũ khí và chiến cụ của họ, nhưng ta phải là người xữ dụng những thứ ấy.
Khi đồng bào biết rõ VC bán nước cho Tàu cọng thì hãy động viên thân nhân trong quân đội, công an đứng lên cứu nước. Theo giặc có thể vinh thân phì gia một thời, nhưng tiếng xấu muôn năm không bao giờ gột rữa sạch được.

Vinh thân theo giặc một thời
Phản quốc sĩ nhục muôn đời ô danh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 28, 2016 0000 EST
1- Việt Nam phản đối tổng thống Đài Loan thăm đảo Ba Bình
2- S-125 SA-3 GOA
3- Nam quốc sơn hà
4- Mã Anh Cửu ra chúc Tết ‘quân dân Ba Bình’