Biển Đông và Đại hội Đảng

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc dùng Biển Đông để tác động lên Đại hội Đảng? by Thanh Phương, RFI, Đăng ngày 23-01-2016 Sửa đổi ngày 23-01-2016 13:29

Đại Quang, Xuân Phúc, Kim Ngân
Cùng tên Trọng Lú đan tâm (丹心) thờ Tàu
Vì quyền lợi, Đảng thân Tàu
Việt Nam còn mất, Đảng đâu có màng!


Tàu dùng cước độc Hải Dương
Đá vào Tấn Dũng bị thương tức thời
Muốn yên thì phải nghe lời
Rút êm để Trọng được mời tạm lưu
Tìm người thay thế nghỉ hưu
“Bắc kỳ lý luận” làm cừu hán gian
Đại Quang, Xuân Phúc, Kim Ngân
Đúng là tâm phúc Tập cần nơi đây
Thành Đô hiệp ước tới ngày
Ai người thay Trọng quan thầy tìm sau
Đồng bào đứng dậy mau mau
Không thì sẽ trể chuyến tàu tự do
Đứng lên cứu lấy sơn hà
Không cho Đất Việt biến ra thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 24, 2016 0230 EST
1- Trung ương giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng
2- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ‘xin rút’, ông Trọng ‘ở lại’
3- Đại hội 12 một bước thực hiện lời hứa ở Thành Đô?