Tàu cá VN bị tàu tuần tiễu Đài Loan tấn công tại Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Tàu cá VN bị tàu tuần tiễu Đài Loan tấn công tại Trường Sa by RFA, 2016-01-23

Thương thay ngư phủ nước ta
Đang lo Tàu cọng thêm lo Tàu Đài
Hai Tàu cũng một Hán thôi
Chủ trương bành trướng muôn đời không sai
Việt Nam nói chẳng thua ai
Thắng Tây thắng Mỹ chạy dài Tàu sao?
Đứng lên như những năm nào
Đuổi quân giặc Hán cầu phao dập dồn
Một lòng vì nước đứng lên
Chống Tàu cứu nước xây nền Tự Do
Diệt bè bán nước cáo hồ
Mới mong giữ vững cơ đồ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 23, 2016 1928 EST
1- Đài Loan xác nhận chỉ dùng vòi rồng đuổi 2 tàu cá Việt Nam