“Yêu nước từ xa” và “không xác định Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta”

Kính mời quý bạn xem bài: “Yêu nước từ xa” và “không xác định Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta” by CTV Danlambao,
Võ Tiến Trung
Thượng tướng Võ Tiến Trung

Thượng tướng Võ Tiến Trung định nghĩa:
“Yêu nước từ xa nghĩa là chúng ta mạnh lên cả kinh tế, cả khoa học kỹ thuật, cả văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Bốn yếu tố đó hòa quyện vào nhau thì chúng ta mới giữ vững được đất nước.” (1)
1- Kinh tế: Việt Nam nhập hàng Tàu nhiều hơn xuất sang Tàu, bán cho Mỹ áo quần tôm cá trái cây, còn hàng kỹ thuật cao do chính Việt Nam sản xuất thì chưa thấy. Nền kinh tế như thế còn lâu mới mạnh được.
2- Khoa học kỹ thuật: Đến bây giờ con ốc vít chưa làm được, đơn giản như xe đạp cũng nhập của Tàu. Sinh viên du học không về vì có về cũng không tìm được việc làm bởi không có tiền chạy cửa quan.
3- Văn hóa: Khắp nước đi đâu cũng thấy làng văn hóa, phường khóm văn hóa, nhưng trộm cắp cướp giựt đâu cũng có. Từ nước ngoài về tới cửa khẩu là nghe vòi tiền trắng trợn. Tệ trạng xã hội tràn lan. Việt Nam nên bắt chước Nhật Bản dạy con trẻ từ mẫu giáo để đào tạo một thế hệ mới lành mạnh và có văn hóa hơn.
4- Quốc phòng An ninh: Việt Nam đã làm tốt công tác quốc phòng chưa? Mở miệng ra là ta có chủ quyền không tranh cãi về Biển Đông tức Biển Đông là của ta thế thì tại sao không đuổi thằng ăn cướp Tàu cọng đi khỏi lãnh thổ của ta? Nếu cho rằng hải quân mình yếu thì tại sao không xây dựng cho mạnh hơn để giữ biển đảo cho hữu hiệu?
Có ông tướng nào đó nói rằng để đời sau con cháu sẽ lấy lại các đảo đã mất vào tay Tàu cọng.
Thượng tướng Tiến Trung “không xác định Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta,” có lẽ vì ông đang ngày đêm nhắm mắt “tiến” về phương bắc tức “Trung” cọng nên ông không thấy cái thằng hàng ngày bắn giết đồng bào của ông ta là kẻ thù.
Chữ “kẻ thù – 敵” theo dân sự, và “quân thù – 敵軍”(2) theo quân sự dùng để chỉ người đang đối chọi với chúng ta để cướp nhà cướp nước hay cướp tài nguyên. Tàu cọng đang khai thác tài nguyên của ta từ Bauxite đến rừng đầu nguồn, chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của ta, chiếm Thác Bản Giốc, Núi Đất, Nam Quan, Bãi Tục Lãm… nhưng tướng Trung không thấy người Tàu đó là “kẻ thù” hay “quân thù,” có lẽ vì tướng Trung không được Đảng cho phép nói như thế. Phải không Thượng tướng Võ Tiến Trung?
Một vị tướng có nhiệm vụ duy nhất là chiến đấu bảo vệ giang sơn, nhưng trong mắt tướng Trung thì quân Tàu là bạn, cho nên chúng vào tới kế bên giường rồi mà tướng Trung vẫn còn cho là bạn bè tốt. Tướng Trung và những tướng cùng quan điểm với tướng Trung đúng là đồ ăn hại, đồ phản quốc.
Những lần quân Tàu đánh quân ta năm 1979 ở Lạng Sơn, năm 1984 ở Núi Đất, Hà Giang, năm 1988 ở Gạc Ma, tướng Trung làm gì? Huấn luyện đặc công cho quân ta hay quân Tàu? Quân Tàu bắn giết quân ta không thương tiếc như vậy mà gọi chúng là bạn được hay sao?
Ngày trước muốn đánh “đặc công” phải bám sát địch mới ra tay được. Nay nhờ có thể điều khiển từ xa bằng vô tuyến, nên tướng Trung có thể ngồi nhà đánh giặc, hay cho máy bay viễn khiển đi đánh thế. Do đó tướng Trung nghĩ ra cách “yêu nước từ xa” thật là tuyệt vời. Không cần ở trên đất Việt Nam cũng yêu nước được. Tôi mong rằng tướng Trung áp dụng cách yêu nước này cho mấy máy bay trinh sát mà Việt Nam nói sẽ đưa vào xữ dụng để làm cho các sân bay của Tàu cọng ở Trường Sa thành ra bất khiển dụng thì tướng Trung không chừng sẽ được phong quân hàm Thống tướng đó.
Làm sao “yêu nước từ xa” có thể thành yêu đảng: “tin vào Đảng, tin vào chế độ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chế độ ấy, sẵn sàng biến thành lòng yêu nước”? Đảng chỉ biết đảng chứ có quan tâm gì Đất nước. Đảng sẵn sàng bán nước cứu đảng. Cho nên “còn đảng là mất nước.” Đó là sự thật không bao giờ sai.
Người Việt Nam thực lòng yêu nước Việt Nam xin “ĐỪNG theo ông ta, KHÔNG phải hy sinh để bảo vệ chế độ độc tài độc đảng và KHÔNG hy sinh cho đảng của ông ta.” Đó là lòng yêu nước Việt Nam chân thành.


Tiến Trung yêu nước từ xa
Kẻ thù Tàu cọng thành ra bạn bè
Tàu xách bị bạc lè kè
Nói yêu mẫu quốc Trung nghe bồi hồi
Giết ngư dân Việt ngoài khơi
Tướng Trung nghĩ bạn Tàu chơi thôi mà
Yêu gần rồi lại yêu xa
Yêu đem nước Việt làm quà “Tiến Trung”(3)!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 22, 2016 2155 EST

1- Giám đốc Học viện Quốc phòng: Không xác định Trung Quốc là kẻ thù của chúng ta
2- 敵軍
3- “Dâng cho Tàu – 進中”