Chuyên gia Mỹ: Biển Đông sẽ thành ao nhà của Trung Quốc năm 2030

Kính mời quý bạn xem bài:  Chuyên gia Mỹ : Biển Đông sẽ thành ao nhà của Trung Quốc năm 2030 by Trọng Nghĩa, RFI, Đăng ngày 21-01-2016 Sửa đổi ngày 21-01-2016 15:03
Đông Nam Á Châu
Việt Nam và Biển Đông

Biển Việt Nam thành ao Tàu cọng
Nước Việt Nam còn sống được không
Đứng lên gìn giữ núi sông
Giang sơn Đất Việt quyết không thuộc Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 21, 2016 2041 EST