Việt Nam khởi công xây khu tưởng niệm ‘Nghĩa sĩ Hoàng Sa’

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam khởi công xây khu tưởng niệm ‘Nghĩa sĩ Hoàng Sa’
NgheViệt Nam khởi công xây khu tưởng niệm ‘Nghĩa sĩ Hoàng Sa’VOA, Thứ hai, 18/01/2016

Tuởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974

Hải chiến Hoàng Sa – Trường Sa
Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa
Hy sinh giữ Việt Nam ta trường tồn
Nguyện cầu liệt vị linh hồn
Về nơi Cực Lạc, hay lên Nước Trời
Vĩnh hằng hưởng phước đời đời
Thế gian Dân Việt nhớ Người ra đi
Bốn hai năm chẳn biệt ly
Hoàng Sa yêu dấu còn đi chưa về
Toàn dân quyết một lời thề
Đuổi Tàu lấy lại đảo nhà Hoàng Sa
Hy sinh thề giữ sơn hà
Việt Nam độc lập hoan ca thái hòa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 18, 2016 0000 EST
1- Sự khác nhau giữa 3 chữ Nghĩa Sĩ , Liệt Sĩ và Tử Sĩ
2- Lễ đặt viên đá đầu tiên Khu tưởng niệm ‘nghĩa sĩ Hoàng Sa’
3- Lễ đặt viên đá đầu tiên Khu tưởng niệm ‘nghĩa sĩ Hoàng Sa’Nghe
4- Xây Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa
5- 70 tỷ đồng xây khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn