Tàu với ý đồ dùng thường dân áp đặt chủ quyền ở Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc với ý đồ dùng thường dân áp đặt chủ quyền ở Trường Sa Trọng Nghĩa, RFI, Đăng ngày 16-01-2016 Sửa đổi ngày 16-01-2016 15:34
Đảo Đá Chữ Thập -Fiery Cross Reef- Trường Sa. Ảnh vệ tinh của Viện CSIS chụp được ngày 03-09-2015
Đảo Đá Chữ Thập -Fiery Cross Reef

Ý đồ lợi dụng thường dân
Để toan áp đặt mưu thâm chủ quyền
Nếu không có đủ chiến thuyền
Đuổi bè Tàu khựa kéo thuyền lui quân
Nhờ tòa quốc tế xữ phân
Chứng minh Tàu Tập chủ nhân khi nào?
Biển Đông sóng dậy gió gào
Hãy cùng hiệp lực đồng bào Việt Nam!
Đứng lên diệt lũ quan tham
Chống Tàu giữ nước Việt Nam muôn đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 17, 2016 0140 EST