Vì lợi ích chiến lược, Mỹ lần đầu bán vũ khí cho một nước cộng sản

Kính mời quý bạn xem bài: Vì lợi ích chiến lược, Mỹ lần đầu bán vũ khí cho một nước cộng sản Thụy My, RFI, Đăng ngày 14-01-2016 Sửa đổi ngày 14-01-2016 15:24
Tàu ngầm Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh
Tàu ngầm Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh

Việt Nam muốn giữ Biển Đông
Máy bay tàu lặn phải không lỗi thời
Trên không bảo vệ vùng trời
Canh chừng dưới nước biển khơi sơn hà
Radar hợp với sonar
Ngày đêm nghe ngóng nhận ra bạn thù
Hải Vân nhìn xuống toàn khu
Hoàng Sa Tam Á rõ như ban ngày
Vào ra động tịnh đều hay
Giúp ta ngăn giặc ra tay tiểu trừ
Anh hùng cùng với anh thư
Đứng lên chống giặc đến từ Bắc phương
Để cho Đất Việt thân thương
Muôn năm trường cữu trên đường tương lai.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 15, 2016 0000 EST
1- Việt Nam tìm mua chiến đấu cơ phương Tây để đối phó với Trung Quốc
2- Hạm đội tầu ngầm của Việt Nam sẽ tác động ra sao đối với tình hình Biển Đông ?
3- Việt Nam tăng cường do thám Biển Đông
4- Việt Nam đang đàm phán mua vũ khí của Mỹ và EU Nghe