Việt Nam lại tố cáo Tàu đe dọa hàng không dân sự

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam lại tố cáo Trung Quốc đe dọa hàng không dân sự VOA, 13.01.2016

Truyền hình vệ tinh VOA 14/1/2016

Mất công tố cáo làm gì
Bay lên nghênh cản đuổi đi tức thì
Nếu như ngoan cố không đi
Mời anh “hạ cánh” không thì bắn ngay
Vì “vàng” và “tốt” nương tay
Khi Tàu đủ cánh ta đầy hiểm nguy
Từ nơi Chữ Thập thị uy
Lấn dần toàn cõi biên thùy Trường Sa
Bao vây bờ biển của ta
Kilo nằm ụ khó ra bên ngoài
Nam phương Hồng Lạc ra oai
Đứng lên cứng rắn chận loài xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 14, 2016 0000 EST
1- Trung Quốc bênh vực các chuyến bay đến Đá Chữ Thập
2- Truyền hình vệ tinh VOA 9/1/2016